Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Σκοποί

Οι σκοποί του Ομίλου είναι:

 • να συνδράμει στη διάχυση του Έργου του Διεθνούς Οργανισμού, ο οποίος προωθεί τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση, τις Επιστήμες και την Επικοινωνία.
 • να οργανώνει Ημερίδες, Σεμινάρια, Συνέδρια και Ομιλίες, που έχουν άμεση σχέση με τις Προτεραιότητες και τα Προγράμματά της UNESCO.
 • να προτείνει, διοργανώνει και υλοποιεί (και μέσω συμμετοχής):
  • α. Ευρωπαϊκά, Εθνικά, Περιφερειακά προγράμματα
  • β. δράσεις δια βίου μάθησης και κατάρτισης
  • γ. ενέργειες κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με στόχο την ισόρροπη αειφόρο ανάπτυξη
 • να προωθεί συνθήκες και δομές κοινωνικής ένταξης ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων
 • να διοργανώνει τις ανωτέρω δραστηριότητες και εκτός του νομού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσα Επίτευξης Σκοπού

Ο Όμιλος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του, με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο.

Ιδιαίτερα με:
α) τη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, ομιλιών, συνεδρίων, εκθέσεων, θερινών σχολείων, προβολών, ταξιδιών και άλλων επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
β) τη δημιουργία ψηφιακού και μη, πολιτιστικού και ενημερωτικού υλικού, π.χ. δελτία, περιοδικά, εφημερίδες, ιστοτόπους, ντοκυμαντέρ, ψηφιακές ιστορίες, διαδραστικούς τόπους κ.λπ. και ό,τι άλλο σχετικό με τη δράση του. 

• επιστημονικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις• ημερίδες• σεμινάρια• ομιλίες• συνέδρια• εκθέσεις• θερινά σχολεία• προβολές• ταξίδια• δελτία• περιοδικά• εφημερίδες• ιστότοποι• ντοκυμαντέρ• ψηφιακές ιστορίες• διαδραστικοί τόποι
Διεύθυνση: Λαγανάς, Ζάκυνθος
Τηλέφωνο: +30 6956481146
Email: info@unescozakynthos.gr